Pendahuluan Periode “lame duck“, bila merujuk pada fase pemerintahan, di mana seorang pejabat, sebutlah presiden atau kepala negara ...